top of page

17

Steunpunt Levend Erfgoed, kortweg SLE, is een organisatie die erop gericht is om oude Belgische dierenrassen te beschermen en om mensen te stimuleren deze in te zetten als hobbyhouder en zelfs op professioneel vlak. De organisatie heeft veel kennis in zich en bij hen kan je terecht met vragen over het waarom bepaalde rassen nu typisch van een bepaalde streek zijn. 

De belangrijkste reden om iets typisch van een streek te noemen is dat het dierenras zich in de loop der jaren heeft aangepast aan de omgeving en omstandigheden. Zo heb je in West-en Oost-Vlaanderen veel klei in de grond. Klei zorgt voor rijke gronden met veel rijke gewassen.  Daar zal je dan ook rassen vinden die rijke voeding nodig hebben. Bij ons in de Kempen hebben we voornamelijk arme zandgrond, dieren van hier zijn dan ook aangepast om goed te kunnen functioneren op arme voeding. 

Een aantal door SLE beschreven dierenrassen vind je op onze boerderij terug. Zo loopt er hier een heus Kempens kwartet rond: De Kempense geit, De Kempense roodbonte koe, het Kempens heideschaap en het Kempens hoen (kip). 

De meeste professionele organisaties die dierenrassen beschreven door SLE gebruiken doen aan natuurbegraving. Daar zijn de meeste van deze rassen dan ook uitermate geschikt voor. Toch zie je ook meer en meer landbouwers die terug omschakelen naar SLE-rassen vanwege de subsidies die je ervoor kunt krijgen en gelukkig ook vanwege hun eigenschappen. 

Ken je SLE? - Steunpunt Levend Erfgoed

Beluister de podcast.
bottom of page